Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum na dzień 8 lipca 2019 r.

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum: Parasol FIO oraz Premium SFIO w likwidacji na dzień 8 lipca 2019 r.

Zgodnie z § 11.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Likwidator ING Bank śląski S.A. sporządził informację półroczną o stanie likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji i Inventum Premium SFIO w likwidacji.

Inventum Akcji Subfundusz – pobierz pdf
Inventum Obligacji Subfundusz – pobierz pdf
Inventum Pieniężny Subfundusz – pobierz pdf
Inventum Stabilnego Wzrostu Subfundusz – pobierz pdf
Inventum Parasol FIO – pobierz pdf
Inventum Premium SFIO – pobierz pdf