Kwartalna stopa przyrostu UFK – Aegon Gwarantowany w Q2 2019

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w II kwartale 2019 roku na poziomie 0,25% w skali roku.