Roczna i kwartalna stopa przyrostu UFK – Aegon Gwarantowany w 2020 r.

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił wysokość Minimalnej Rocznej Stopy Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w 2020 roku na poziomie 0,25% w skali roku oraz Kwartalnej Stopy Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) na I kwartał 2020 r. na poziomie 0,25% w skali roku.