Ulepszone wersje ubezpieczeń Aegon

Aegon przedstawił swoim klientom nowe, rozszerzone wersje dwóch swoich ubezpieczeń – Aegon Plan na Przyszłość oraz Aegon Kapitalna Przyszłość.

Aegon Plan na Przyszłość + to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które umożliwia regularne oszczędzanie i jednocześnie zapewnia ochronę ubezpieczeniową. Składka regularna jest dzielona na część ubezpieczeniową i inwestycyjną, ponadto do wyboru są trzy opcje – ochronna, optymalna lub inwestycyjna – różniące się poziomem gwarantowanego świadczenia na wypadek śmierci. Od grudnia 2017 roku ubezpieczenie to oferowane było w dwóch wariantach – podstawowym oraz rozszerzonym o możliwość oszczędzania na emeryturę z IKE i/lub IKZE. Teraz obie te wersje zostały połączone w jeden produkt – Aegon Plan na Przyszłość +, a dodatkowo uzupełnione o dwa nowe ryzyka – śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Aegon Kapitalna Przyszłość to z kolei propozycja dla osób poszukujących kompleksowych możliwości gromadzenia kapitału – łączy ono możliwość inwestowania poprzez wpłatę regularnych oraz jednorazowych składek oraz oszczędzanie na emeryturę. To ubezpieczenie na życie i dożycie połączone z ubezpieczeniem z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ramach którego dodatkowo istnieje możliwość oszczędzania na rachunku IKE i/lub IKZE, a tym samym skorzystania z wiążących się z tym ulg podatkowych. Teraz dostępna jest również możliwość wykupienia umowy dodatkowej, w ramach której – w razie niezdolności ubezpieczonego do pracy – Aegon przejmie opłacanie składek na ubezpieczenie na życie i dożycie oraz będzie wypłacał cykliczne świadczenie o równowartości składki inwestycyjnej.