Zapytanie ofertowe na badania sprawozdań finansowych

Szanowni Państwo,

działając w imieniu i na rzecz Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5 (Zamawiający) zapraszamy do składania ofert na badania sprawozdań finansowych Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz 8 Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych Zdefiniowanej Daty Aegon PPK:

  • Aegon PPK 2025 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
  • Aegon PPK 2030 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
  • Aegon PPK 2035 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
  • Aegon PPK 2040 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
  • Aegon PPK 2045 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
  • Aegon PPK 2050 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
  • Aegon PPK 2055 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
  • Aegon PPK 2060 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

 Pełna treść zamówienia