Zmiana nazwy UFK NN Oszczędnościowy

Informujemy, że w wyniku zmiany nazwy funduszu inwestycyjnego, do którego są lokowane aktywa poniższego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, z dniem 1 kwietnia 2019 roku zmianie ulega nazwa UFK:

Dotychczasowa nazwa UFK Nowa nazwa UFK Kod UFK
UFK – NN Oszczędnościowy (PLN) UFK – NN Konserwatywny (PLN) NN026PLN

Zmiana nazwy funduszu inwestycyjnego jest wynikiem implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funduszy rynku pieniężnego, w ramach którego zakazano używania nazwy „Fundusz Rynku Pieniężnego” lub innych określeń sugerujących, że fundusz ma cechy takiego funduszu.