Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw oraz polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych, z dniem 13 stycznia 2020 roku zmianie ulegają nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa tych funduszy inwestycyjnych. Pełna lista tych funduszy znajduje się tutaj. Jeśli nie odpowiada Państwu nowa polityka inwestycyjna któregoś z funduszy, w każdej chwili mogą Państwo przenieść środki do innego UFK, dostępnego w ramach Państwa umowy.

Ponadto informujemy, że w wyniku okresowego przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) w ofercie Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Zarząd podjął decyzję o zmianach, w wyniku których z dniem 13 kwietnia 2020 roku zostaną wycofane następujące UFK:

Identyfikator Nazwa UFK
FTI065EUR UFK – Templeton Global Bond Euro (EUR)
BLR188USD UFK – BlackRock Global SmallCap (USD)
BLR334USD UFK – BlackRock World Agriculture (USD)
BLR333PLN UFK – Black Rock World Agriculture (PLN-hedged)
FTI386USD UFK – Franklin Strategic Income (USD)
FTI261EUR UFK – Templeton Global Income (EUR)
SAN324PLN UFK – Santander Akcji Tureckich (PLN)
UNI441PLN UFK – UniAkcje Selektywny Globalny (PLN)
UNI443PLN UFK – UniAkcje Dywidendowy (PLN)

Wycofanie nie dotyczy funduszy dostępnych w produktach dystrybuowanych przez Bank Handlowy S.A.

Z uwagi na powyższe, po 10 stycznia 2020 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa wycofywanych UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tych UFK.

Jeśli posiadają Państwo środki w wycofywanych UFK, prosimy o złożenie zlecenia transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 13 kwietnia 2020 roku. Jeżeli nie dokonają Państwo transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanych UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej alokacji Państwa składki są uwzględnione wycofywane UFK, prosimy o dokonanie zmiany alokacji do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do 13 kwietnia 2020 roku. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Aktywa przeniesione przez Aegon TU na Życie S.A. do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować lub zmienić alokację składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można złożyć u naszych Przedstawicieli lub za pośrednictwem aplikacji internetowej www.twojrachunek.pl