Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z dniem 24 kwietnia 2019 roku z oferty Towarzystwa zostanie wycofany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK – Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) o kodzie AVI326PLN, którego aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek. Wycofanie ww. UFK jest wynikiem decyzji Aviva Investors TFI S.A.

Ponadto informujemy, że w wyniku okresowego przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) w ofercie Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Zarząd podjął decyzję o zmianach, w wyniku których z dniem 1 lipca 2019 roku zostaną wycofane następujące UFK:

Identyfikator Nazwa UFK
CRS255CHF UFK – Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF)
CRS321CHF UFK – Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF)
NOB102PLN UFK – Noble Mieszany (PLN)
NOB103PLN UFK – Noble Akcji (PLN)
NOB106PLN UFK – Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN)
SKA163PLN UFK – Skarbiec – Akcja (PLN)
SKA287PLN UFK – Skarbiec Dłużny Uniwersalny (PLN)
SKA368PLN UFK – Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)
SKA401PLN UFK – Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych (PLN)
SKA402PLN UFK – Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN)

Z uwagi na powyższe, po 29 marca 2019 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa wycofywanych UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tych UFK.

Jeśli posiadają Państwo środki w wycofywanych UFK, prosimy o złożenie zlecenia transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 1 lipca 2019 roku lub, w przypadku funduszu Aviva Investors Nowych Spółek, do 15 kwietnia 2019 roku. Jeżeli nie dokonają Państwo transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanych UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej alokacji Państwa składki są uwzględnione wycofywane UFK, prosimy o dokonanie zmiany alokacji do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do 1 lipca 2019 roku lub, w przypadku funduszu Aviva Investors Nowych Spółek, do 15 kwietnia 2019 roku. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Aktywa przeniesione przez Aegon TU na Życie S.A. do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować lub zmienić alokację składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można złożyć u naszych Przedstawicieli lub za pośrednictwem aplikacji internetowej www.twojrachunek.pl