Aegon doceniony przez ekspertów

Podczas trwającego właśnie Warsaw International Banking Summit i Insurance Forum Aegon został wyróżniony jako Najbardziej Przyjazny Ubezpieczyciel.

Insurance Forum to cykliczne wydarzenie przeznaczone nie tylko dla ubezpieczeniowców, ale także dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. Stanowi prestiżowe spotkanie liderów, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku. Jest doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową.

Wydarzeniu towarzyszy konkurs, w którym wyróżniani są najlepsi ubezpieczyciele i wprowadzane przez nich inicjatywy. Wśród jurorów znajdują się eksperci rynku finansowego, prezesi firm finansowych i dziennikarze. W przypadku Aegon kapituła konkursu doceniła fakt, że dostosowując się do zmieniającej się sytuacji na rynku ubezpieczeń, firma wprowadziła w ostatnim czasie wiele inicjatyw zarówno w zakresie produktów jaki procesów obsługi klienta, a wysiłki te znalazły odzwierciedlenie w rosnących wskaźnikach NPS, czyli liczby klientów, którzy gotowi są polecać korzystanie z usług firmy.

Więcej informacji o konkursie i nagrodzonych firmach na stronie www.bankowosciubezpieczenia.pl