Informacja o częściowym umorzeniu funduszu Inventum Obligacji

Zawiadamiamy, że 29 kwietnia 2020 roku ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Parasol FIO, opublikował komunikat o częściowym umorzeniu jednostek uczestnictwa i wypłacie środków pieniężnych uczestnikom subfunduszu  Inventum Obligacji w likwidacji.

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne będą na stronie likwidatora http://klienci-inventum.pl oraz na naszej stronie.