Informacja o korekcie wycen dla funduszy inwestycyjnych

Informujemy, że Franklin Templeton Investment Funds skorygował wyceny dla funduszy:

• Franklin India Fund Class N (Acc) USD
• Franklin India Fund N (acc) PLN-H1
• Franklin India Fund Class N (Acc) EUR

Tym samym zostały zmienione wyceny jednostek dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez Aegon, a których aktywa inwestowane są w wyżej wymienione fundusze inwestycyjne:

• UFK – Franklin India (EUR)
• UFK – Franklin India (USD)
• UFK – Franklin India (PLN-hedged)

Zmiana dotyczyła wycen od 10 marca do 3 lipca.

Aegon skoryguje rachunki klientów, którzy posiadali środki ulokowane w tych ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Nie będą natomiast dokonywane korekty, które obciążają rachunek klienta.