Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum na dzień 8 lipca 2020 r.

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum Parasol FIO w likwidacji oraz Inventum Premium SFIO w likwidacji na dzień 8 lipca 2020 r.

Zgodnie z § 11.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Likwidator ING Bank śląski S.A. sporządził informację półroczną o stanie likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji i Inventum Premium SFIO w likwidacji.

Inventum Obligacji Subfundusz – pobierz pdf
Inventum Stabilnego Wzrostu Subfundusz – pobierz pdf
Inventum Premium SFIO – pobierz pdf