Ogłoszenie o zmianie statutów Aegon PPK Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w następstwie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 4 września 2020 r. oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 października 2020 roku, następuje zmiana statutów Aegon PPK Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych („Fundusz”) w taki sposób, że:
§ 9 ust. 10 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu są ogłaszane na ogólnodostępnej stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.ppk-aegon.pl lub w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna.”

Powyższa zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 października 2020 roku.

Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2025 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2030 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2035 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2040 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2045 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2050 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2055 DFE
Ogloszenie o zmianie statutu Aegon PPK 2060 DFE