UFK Zastępczy w produkcie Aegon Plan na Przyszłość+

W nawiązaniu do informacji z 30 grudnia 2019 roku informujemy, że UFK Zastępczym w produkcie Aegon Plan na Przyszłość + dla likwidowanych funduszy jest UFK – PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN).

Identyfikator i nazwa likwidowanego UFK Identyfikator i nazwa UFK Zastępczego

UNI441PLN

UFK – UniAkcje Selektywny Globalny (PLN)

PKO248PLN

UFK – PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN)

UNI443PLN

UFK – UniAkcje Dywidendowy (PLN)

PKO248PLN

UFK – PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN)