VIG przejmie spółki Aegon w Europie Środkowo-Wschodniej

29 listopada 2020 r. Grupa Aegon poinformowała o podpisaniu umowy sprzedaży swoich spółek w Polsce, Rumunii, Turcji i na Węgrzech. Nabywcą jest Vienna Insurance Group (VIG) – austriacka międzynarodowa grupa ubezpieczeniowa z silną pozycją w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Grupa VIG jest właścicielem 50 spółek ubezpieczeniowych, działa w 30 krajach na świecie i zatrudnia ponad 25 tys. pracowników.

Umowa jest warunkowa, co oznacza, że do jej sfinalizowania wymagane jest otrzymanie zgód instytucji nadzoru w krajach, których dotyczy. Przewidywany termin sfinalizowania transakcji to II półrocze 2021 roku.

Podpisana umowa nie wpływa w żaden sposób na zawarte umowy i zobowiązania spółek Grupy Aegon w Polsce. Grupa Aegon zapewnia, że dołoży wszelkich starań, żeby proces przejęcia spółek przez nowego właściciela przebiegł sprawnie.

Pełna treść komunikatu Grupy Aegon