Wycofanie z oferty UFK – Quercus Ochrony Kapitału (PLN)

Informujemy, że w wyniku okresowego przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) w ofercie Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Zarząd podjął decyzję o zmianach, w wyniku których z dniem 12 sierpnia 2020 roku zostanie wycofany następujący UFK:

Identyfikator Nazwa UFK
QUE398PLN UFK – Quercus Ochrony Kapitału (PLN)

Z uwagi na powyższe, po 4 maja 2020 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa wycofywanego UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tego UFK.
Jeśli posiadają Państwo środki w wycofywanym UFK, prosimy o złożenie zlecenia transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 5 sierpnia 2020 roku. Jeżeli nie dokonają Państwo transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanych UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej alokacji Państwa składki jest uwzględniony wycofywany UFK, prosimy o dokonanie zmiany alokacji do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do 5 sierpnia 2020 roku.
Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Aktywa przeniesione przez Aegon TU na Życie S.A. do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować lub zmienić alokację składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa.

Przypominamy, że zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można złożyć u naszych Przedstawicieli lub za pośrednictwem aplikacji internetowej www.twojrachunek.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 18.00:

Infolinia: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00 (dla telefonów z zagranicy)
Koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora.

e-mail: kontakt@aegon.pl