Ogłoszenie o zmianie statutu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w następstwie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 4 września 2020 r. oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 października 2020 roku (decyzja o sygn. DLU.DLUSLF.612.25.4.2020.BŁT), następuje zmiana statutu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego („Fundusz”) w taki sposób, że:

§ 16 ust. 10 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Dziennikiem przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu, w tym do ogłoszeń o zmianie Statutu Funduszu, jest „Dziennik Gazeta Prawna”.”

Powyższa zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 października 2020 roku (decyzja o sygn. DLU.DLUSLF.612.25.5.2020.BŁT)

Statut Aegon OFE