Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku okresowego przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) w ofercie Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Zarząd podjął decyzję o zmianach w ofercie UFK, w wyniku których z dniem 20 maja 2019 r. zostanie wycofana część dostępnych funduszy. Pełna lista wycofywanych funduszy dostępna jest tutaj.

Z uwagi na to, od dnia 11 lutego 2019 r. nie będą przyjmowane nowe zlecenia, obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa wycofywanych UFK, tj. transferu środków oraz zlecenia zmiany alokacji składki do tych UFK.

Jeśli posiadają Państwo środki w wycofywanych UFK, prosimy o złożenie zlecenia transferu do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do 13 maja 2019 r. Jeżeli nie dokonają Państwo transferu w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanych UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK Zastępczego, UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jeżeli w aktualnie obowiązującej alokacji Państwa składki są uwzględnione wycofywane UFK, prosimy o dokonanie zmiany alokacji do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do 13 maja 2019 r. Po tym terminie Towarzystwo dokona automatycznej zmiany alokacji składki do UFK Zastępczego, UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Aktywa przeniesione przez Aegon TU na Życie S.A. do UFK Zastępczego, UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub funduszu/UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego mogą Państwo w dowolnym momencie przetransferować lub zmienić alokację składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można złożyć u naszych Przedstawicieli lub za pośrednictwem aplikacji internetowej TwójRachunek.