Chroń swoje dane przed wyłudzeniem!

Ostrzegamy przed nieuprawnionymi kontaktami telefonicznymi w sprawach dotyczących umów ubezpieczenia i próbach wyłudzania danych osobowych powołując się w sposób nieuprawniony na współpracę z naszą firmą, bądź też informowaniu o pozyskaniu danych z „publicznych rejestrów dotyczących ubezpieczeń”. W rzeczywistości takie rejestry nie istnieją.

W przypadku kontaktu, który budzi podejrzenia rekomendujemy pytanie o źródło pochodzenia danych, wskazanie tożsamości administratora danych osobowych oraz podstawy prawnej ich przetwarzania. Pozyskanie tych informacji jest prawem osoby, której dane dotyczą i może stanowić podstawę do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub zgłoszenia sprawy na policję.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że mogą Państwo potwierdzić czy kontakt pochodził faktycznie ze strony naszej firmy kontaktując się ze swoim Opiekunem – informacje na jego temat są dostępne w aplikacji Twój Rachunek lub dzwoniąc na infolinię Aegon 801 300 900 lub +48 22 592 10 00.