Likwidacja Funduszu Allianz Global Agricultural Trends (EUR)

Uprzejmie informujemy, że od 8 marca nie można było nabywać jednostek funduszu Allianz Global Agricultural Trends (EUR). Natomiast 10 marca 2021 roku z oferty Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. został wycofany fundusz ubezpieczeniowy UFK – Funduszu Allianz Global Agricultural Trends (EUR), którego aktywa w 100% są inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego  Allianz Global Agricultural Trends (EUR). Decyzja o likwidacji tego UFK była niezależna od naszego Towarzystwa. Podjął ją zarząd Allianz Global Investors Fund, spółki zarządzającej funduszem Allianz Global Agricultural Trends.

Alokacja składki odbyła się odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów Funduszy mających zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia. Aktywa zostały przeniesione do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego lub Funduszu Gwarantowanego Aegon. Alokacja składki również została zmieniona według tej samej zasady.

Aktywa przeniesione do wyżej wymienionych funduszy można w dowolnym momencie przetransferować do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ofercie Towarzystwa. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można dokonać za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” (https://twojrachunek.pl) lub za pomocą formularza dostępnego na stronie aegon.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z oddziałem Citi Handlowy lub CitiPhone pod numerem telefonu 801 32 24 84 lub + 22 692 24 84.