Likwidacja Funduszu Allianz US High Yield AT

Informujemy, że od 7 grudnia 2021 r. nie można było nabywać jednostek funduszu Allianz US High Yield AT (H2-PLN). Natomiast 14 grudnia 2021 roku z oferty Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. został wycofany fundusz ubezpieczeniowy UFK – Allianz US High Yield (PLN-hedged), którego aktywa w 100% są inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz US High Yield AT (H2-PLN). Decyzja  o likwidacji tego UFK była niezależna od Towarzystwa.

Fundusz UFK – Allianz US High Yield (PLN-hedged) został usunięty z oferty dostępnych funduszy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.