Likwidacja Funduszu UFK – ESALIENS Strateg (PLN)

Uprzejmie informujemy, że od 13 października 2021 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu UFK – ESALIENS Strateg (PLN). Natomiast 20 października br. Fundusz ten decyzją Zarządu zostaje wycofany z oferty Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Prosimy, by do 18 października br. dokonali Państwo zlecenia transferu i zmiany alokacji składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jeśli nie dokonają Państwo zmiany w podanym terminie środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Alokacja składki również zostanie zmieniona według tej samej zasady.

Aktywa automatycznie przeniesione przez Towarzystwo do wyżej wymienionych funduszy możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych UFK dostępnych w naszej ofercie. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie aegon.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Możliwy jest też kontakt mailowy pod adresem: kontakt@aegon.pl