Nowości produktowe w Aegon

Jako pierwsi na rynku dostosowaliśmy naszą ofertę do wytycznych KNF dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

18 listopada wprowadziliśmy do oferty nowe produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne spełniające wymogi interwencji produktowej ogłoszonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z tą regulacją od 1 stycznia 2022 roku wszystkie oferowane produkty z UFK będą musiały spełniać nowe kryteria w zakresie minimalnego zwrotu dla klientów oraz odpowiedniej polityki lokacyjnej.

Za nami wielkie przedsięwzięcie, ponieważ prace nad dostosowaniem naszej oferty produktowej trwały od wielu miesięcy. Dużym wyzwaniem była taka adaptacja produktów, aby zapewniały one klientom minimalny zwrot określony w decyzji KNF, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej i atrakcyjnej oferty inwestycyjnej.

Naszym klientom proponujemy teraz dwa nowe produkty z wpłatami regularnymi: 
Aegon Kapitalna Przyszłość+
Aegon Plan na Plus

Aegon Kapitalna Przyszłość+ służy regularnemu oszczędzaniu i gwarantuje klientom z góry określony kapitał na koniec okresu ubezpieczenia wynoszący nawet do 121% wpłaconych składek. Oprócz gwarancji kapitału produkt umożliwia inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, również w postaci rachunków IKE i IKZE. Nowością w produkcie jest udostępnienie klientom zestawu funduszy zarządzanych przez międzynarodowych specjalistów z Grupy Aegon, które automatycznie dostosowują swój profil do okresu oszczędzania wybranego przez klienta. Dzięki unikalnym rozwiązaniom oraz oparciu tego rozwiązania m.in. o niskokosztowe fundusze indeksowe (tzw. ETFy), klienci otrzymują produkt dostępny do tej pory jedynie dla najzamożniejszych klientów bankowości prywatnej.

Druga z nowości w ofercie to Aegon Plan na Plus, czyli produkt dla klientów, którzy chcą regularnie oszczędzać oraz zapewnić sobie solidną ochronę ubezpieczeniową. Część inwestycyjna pozwala na wybór spośród prawie 50 różnych funduszy inwestycyjnych, w których klienci otrzymują jednostki uczestnictwa na warunkach oferowanych do tej pory jedynie dużym instytucjonalnym klientom, takim jak banki czy inne TFI. Są to jednostki cechujące się znacznie niższymi kosztami niż tradycyjne (tzw. detaliczne) odpowiedniki. Dla klientów, którzy nie chcą samodzielnie konstruować swoich portfeli, dostępne są tzw. portfele zarządzane o dwóch profilach – zrównoważonym i dynamicznym. W tym produkcie klient ma również możliwość oszczędzania w formie rachunków IKE lub IKZE i korzystania z ulg podatkowych.

Nowe produkty Aegon dostępne są zarówno dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą jak i klientów firmowych.