Świąteczna przerwa w wycenie jednostek UFK

Informujemy, że w związku z przerwą w pracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 24 grudnia 2021 r., notowania wartości jednostek UFK dostępne na naszej stronie i w wewnętrznych systemach w dniach 24 – 26 grudnia 2021 r. oparte będą na wycenie z 21 grudnia 2021 r.

27 grudnia 2021 r. notowania wartości jednostek UFK zostaną zaktualizowane według wycen z 22 grudnia 2021 r.