Częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa Idea Obligacji oraz Idea Stabilnego Wzrostu

Informujemy, że 29 listopada 2021 roku ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Parasol FIO, opublikował komunikat o częściowym umorzeniu jednostek uczestnictwa i wypłacie środków pieniężnych uczestnikom subfunduszu Inventum Obligacji w likwidacji oraz Subfunduszu Inventum Stabilnego Wzrostu w likwidacji.

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne będą na stronie likwidatora http://klienci-inventum.pl oraz na naszej stronie.