Zmiana nazwy UFK Alfa ETF

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Aegon TU na Życie S.A. z dniem 18 listopada 2021 r. zmianie ulegają nazwy następujących funduszy: 

UFK – Alfa ETF 1 (PLN) zmiana na UFK Zbalansowany 1 (PLN)

UFK – Alfa ETF 2 (PLN) zmiana na UFK Zbalansowany 2 (PLN)

UFK – Alfa ETF 3 (PLN) zmiana na UFK Zbalansowany 3 (PLN)

UFK – Alfa ETF 4 (PLN) zmiana na UFK Zbalansowany 4 (PLN)

UFK – Alfa ETF 5 (PLN) zmiana na UFK Zbalansowany 5 (PLN)

UFK – Alfa ETF 6 (PLN) zmiana na UFK Zbalansowany 6 (PLN)

UFK – Alfa ETF 7 (PLN) zmiana na UFK Zbalansowany 7 (PLN)

UFK – Alfa ETF 8 (PLN) zmiana na UFK Zbalansowany 8 (PLN)

UFK – Alfa ETF 9 (PLN) zmiana na UFK Zbalansowany 9 (PLN)

UFK – Alfa ETF 10 (PLN) zmiana na UFK Zbalansowany 10 (PLN)

Jednocześnie informujemy, że strategia inwestycyjna powyższych funduszy nie ulega zmianie.