Aegon PTE wspiera różnorodność płci w biznesie

Aegon PTE jest jednym z założycieli Grupy Inwestorskiej 30% Club. Kwestie równości, włączenia i różnorodności są dla naszej firmy bardzo ważne. Dlatego jesteśmy częścią inicjatywy, która wspiera wzrost reprezentacji kobiet w zarządach spółek giełdowych i aktywnie włączyliśmy się w promowanie idei 30% Club.

Różnorodność władz spółek wpływa na jej innowacyjność i kształtuje kulturę organizacyjną firm. Może wzmacniać wyniki i tworzy długoterminową wartość dla akcjonariuszy. Struktury, w których zarządzający są różnej płci, mają różny wiek, doświadczenie i wiedzę fachową, sprzyjają konstruktywnym dyskusjom i podejmowaniu skutecznych decyzji – podkreśla Ludmiła Falak-Cyniak, prezes Aegon PTE.

Inicjatywa jest częścią globalnej kampanii 30% Club. Jej celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych największych firm. Idea opiera się na założeniu, że zrównoważona reprezentacja płci w zarządzie i w wyższym kierownictwie spółek sprzyja kooperacji oraz wspomaga realizację strategicznych celów.

W Polsce jednym z najważniejszych postulatów kampanii 30% Club jest osiągnięcie co najmniej 30 proc. reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych w 140 największych polskich spółkach giełdowych do 2030 roku.

Próg 30 proc. dla udziału kobiet ma swoje źródło w teorii masy krytycznej, w której został określony jako minimalny odsetek grupy, przy którym głosy mniejszości zaczynają mieć wpływ na decyzje podejmowane przez większość.

Więcej informacji na temat 30% Club można znaleźć tutaj: https://30percentclub.org

Raport 30% Club Poland: Rożnorodność w Radach Nadzorczych 2021