Aegon Smart – nowa „terminówka” z malejącą sumą ubezpieczenia

Na koniec czerwca Aegon rozszerza swoją ofertę ubezpieczeń życiowych o nowy produkt ochronny. Aegon Smart jest terminowym ubezpieczeniem na życie z malejącą sumą ubezpieczenia i stałą składką przez cały czas trwania umowy.

Punktem wyjścia do zakupu Aegon Smart jest rzetelna analiza potrzeb ubezpieczeniowych klienta. Na jej podstawie ustalana jest potrzebna początkowa suma ubezpieczenia oraz dynamika jej spadku w trakcie trwania umowy. Założeniem produktu jest dostosowanie polisy, aby kwota zabezpieczenia podążała za wartością zobowiązań i potrzeb klienta, które zmieniają się w czasie.

Produkt, który podąża za zobowiązaniami

Elastyczność, konkurencyjna cena i możliwość zmiany sumy ubezpieczenia w trakcie umowy są podstawowymi zaletami Aegon Smart. Dzięki temu, że suma ubezpieczenia maleje w czasie, składka od początku do końca umowy może być niezmienna i utrzymana na niskim poziomie.

Przy rosnącej inflacji i stałym wzroście naszych comiesięcznych wydatków, w tym rat kredytowych, wprowadzamy na rynek produkt bardzo konkurencyjny cenowo, który pozwala klientom zabezpieczyć swoich bliskich. To propozycja dla tych, którzy szukają ubezpieczenia na życie, które automatycznie będzie zmieniać się w czasie. Nasz produkt umożliwia doradcy finansowemu indywidualne dopasowanie polisy do tempa, w jakim będą zmniejszać się zobowiązania i potrzeby klienta związane przykładowo ze spłatą zadłużenia czy z wydatkami związanymi z utrzymaniem dorastających dzieci. Aegon Smart może też być znacząco tańszą alternatywą dla klasycznych produktów tego typu, zachowując jednocześnie wysoką wartość dla klienta – mówi Jan Zimowicz, członek zarządu Aegon Polska.

Nowość od Aegona jest też dobrą propozycją dla obecnych kredytobiorców, którzy w ramach przeglądu swoich zobowiązań szukają tańszego zamiennika dotychczasowego ubezpieczenia pod zaciągnięty kredyt.

Przy zawarciu umowy ubezpieczenia klient razem z doradcą tworzy indywidualne dobrane rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia finansowego na czas trwania polisy. Określa wysokość sumy ubezpieczenia oraz poziom, do jakiego ma ona spaść na koniec trwania umowy. Może się on mieścić w przedziale od 5 do 50 proc. początkowej sumy ubezpieczenia. Kupujący indywidualnie ustala także czas utrzymania początkowej sumy. Najwcześniej może ona zacząć maleć po 2. roku trwania umowy, a najpóźniej od połowy okresu, na jaki została zawarta polisa. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji klienta i jego oczekiwań. Aegon w procesie sprzedaży wspiera doradcę ubezpieczeniowego stosownymi narzędziami, które czytelnie pokazują, czy klient ma wystarczające zabezpieczenie pod jego zobowiązania i potrzeby przez cały czas trwania umowy.

Co jeszcze wyróżnia Aegon Smart?

Założeniem produktu jest jego prostota, czego odzwierciedleniem jest transparentne i czytelne OWU oraz przejrzysta konstrukcja.

W zależności od tego, czego potrzebuje klient, może zdecydować się tylko na wariant podstawowy, w którym świadczenie wypłacane jest w przypadku śmierci ubezpieczonego lub poszerzyć ochronę o umowy dodatkowe. Są to polisy m.in. na wypadek poważnego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, operacji medycznej, całkowitej i trwałej niezdolności do pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku czy przejęcia opłacania składek w sytuacji trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia w Aegon Smart mieści się w kwotach od 50 000 do 3 000 000 złotych. Umowa zawierana jest na okres od 10 do 40 lat, a ochrona może być kontynuowana aż do 80. roku życia ubezpieczonego. Dodatkowo, jeśli zajdzie taka potrzeba, od 5. roku trwania umowy klient może obniżyć sumę ubezpieczenia, a tym samym zmniejszyć składkę.

Aegon Smart – nowe ubezpieczenie terminowe na życie z malejącą sumą ubezpieczenia >>>