Komunikat w sprawie UFK Idea Obligacji oraz UFK Idea Stabilnego Wzrostu

ING Bank Śląski, likwidator subfunduszy Inventum Obligacji oraz Inventum Stabilnego Wzrostu, umorzył 40% jednostek uczestnictwa z subfunduszu Obligacji oraz 30% jednostek uczestnictwa z subfunduszu Stabilnego Wzrostu, a także wypłacił z tego tytułu środki jego uczestnikom.

W związku z tym umorzyliśmy 40% jednostek uczestnictwa UFK – Idea Obligacji (PLN), którego aktywa były inwestowane w subfundusz Inventum Obligacji. Środki z tego umorzenia przenieśliśmy na utworzony w tym celu fundusz techniczny „UFK – Idea Obligacji w likwidacji (PLN) – rachunek techniczny jednostek umorzonych 17/12/2021″. Wartość środków na tym funduszu została obliczona na podstawie ceny jednostki, która wynosi 34,36 zł (zgodnie z informacją półroczną o stanie likwidacji funduszy na dzień 8 lipca 2021 r.).

Umorzyliśmy 30% jednostek uczestnictwa UFK – Idea Stabilnego Wzrostu (PLN), którego aktywa były inwestowane w subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu. Środki z tego umorzenia przenieśliśmy na utworzony w tym celu fundusz techniczny „UFK – Idea Stabilnego Wzrostu w likwidacji (PLN) – rachunek techniczny jednostek umorzonych 17/12/2021″. Wartość środków na tym funduszu została obliczona na podstawie ceny jednostki, która wynosi 7,89 zł (zgodnie z informacją półroczną o stanie likwidacji funduszy na dzień 8 lipca 2021 r.).

Posiadacze aktywnych polis w każdej chwili mogą dokonać transferu z funduszu technicznego do innego dostępnego dla was ubezpieczeniowego funduszu. Klientom z nieaktywnymi polisami, którzy czekają na wypłatę środków z wyżej wymienionych funduszy, pieniądze zostaną przekazane na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Przypominamy, że częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszy Inventum Obligacji oraz Inventum Stabilnego Wzrostu nie oznacza zakończenia procesu jego likwidacji. Jak poinformował likwidator, obecnie przewidywana data zakończenia tego procesu to 8 stycznia 2023 roku.

Aktualne informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne będą na stronie likwidatora pod adresem www.klienci-inventum.pl oraz na stronie www.aegon.pl.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Możliwy jest też kontakt mailowy pod adresem: kontakt@aegon.pl.