Kwartalna stopa przyrostu UFK – Aegon Gwarantowany w Q3 2022 r.

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w III kwartale 2022 roku na poziomie 0,5 proc. w skali roku.