Likwidacja funduszu Aegon Akcji Tureckich (PLN)

Informujemy, że od 10 listopada 2022 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia, które obejmują nabycie jednostek uczestnictwa funduszu UFK – Aegon  Akcji Tureckich (PLN). Natomiast 24 listopada 2022 roku fundusz ten zostaje wycofany z naszej oferty decyzją Zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Likwidacja tego UFK jest wynikiem decyzji Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., organu zarządzającego funduszem Aegon IstanBull Equity Investment Fund.

Prosimy, by do 21 listopada 2022 roku (do godz. 15:00) dokonali Państwo zlecenia transferu i zmiany alokacji składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jeśli nie zrobią Państwo zmiany w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Alokacja składki również zostanie zmieniona według tej samej zasady.

WAŻNE: Od 14 listopada do dnia likwidacji UFK zarządzający nie będzie dokonywał wyceny funduszu. W tym okresie obowiązywać będzie ostatnia znana wycena funduszu inwestycyjnego, czyli z 11.11.2022.

Lista Funduszy o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dostępna jest na naszej stronie internetowej: https://www.aegon.pl/strefa-klienta/strefa-inwestycji/ufk-zastepcze/.

Funduszem Zastępczym dla posiadaczy Programu Aegon Plan na Przyszłość + jest UFK – VIG Megatrend Equity (EUR). Natomiast dla posiadaczy Programu Aegon Invest One zawartego po 1 lipca 2020 r. Funduszem Zastępczym jest UFK – BlackRock Emerging Markets (USD).

Aktywa automatycznie przeniesione przez towarzystwo do wyżej wymienionych funduszy możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych dla Państwa umowy. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie aegon.pl w sekcji „Strefa Klienta – Inwestycje/Formularze”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl