Likwidacja funduszu Fidelity Sterling Cash (GBP)

Informujemy, że od 16 lutego 2022 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP). Natomiast 10 maja 2022 roku fundusz ten decyzją Zarządu zostaje wycofany z oferty Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Przyczyną likwidacji UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP) jest planowane zamknięcie funduszu Fidelity Funds – Sterling Cash Fund.

Prosimy, by do 4 maja 2022 roku dokonali Państwo zlecenia transferu i zmiany alokacji składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jeśli nie zrobią Państwo zmiany w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione do nowego UFK Zastępczego, czyli UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia.

W przypadku polis, których ogólne warunki ubezpieczenia zawierają opłatę za przewalutowanie od transferowanych aktywów, odstąpimy od pobierania tej opłaty.

Aktywa automatycznie przeniesione do wyżej wymienionego funduszu możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które są dostępne w naszej ofercie. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie aegon.pl

Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji funduszu Fidelity Funds – Sterling Cash Fund dostępne są na stronie internetowej

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl