Likwidacja funduszu Generali Obligacje: Nowa Europa (PLN)

Informujemy, że od 7 września 2022 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu UFK – Generali Obligacje: Nowa Europa (PLN). Natomiast 12 września 2022 roku fundusz ten decyzją Zarządu zostaje wycofany z oferty Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną przez nas automatycznie przeniesione do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego / UFK Zastępczego zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia. Alokacja składki również zostanie zmieniona według tej samej zasady.

Aktywa automatycznie przeniesione do wyżej wymienionego funduszu możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które są dostępne dla Państwa umowy. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie www.aegon.pl w sekcji „Strefa Klienta – Inwestycje/Formularze”.

Przyczyną likwidacji UFK jest przekształcenie przez Generali Investments TFI subfunduszu Generali Nowa Europa w subfundusz o nazwie Generali Konserwatywny oraz zmiana polityki inwestycyjnej i profilu funduszu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl