Likwidacja funduszu UFK – Allianz Global Equity (USD)

Informujemy, że od 17 lutego 2022 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu UFK – Allianz Global Equity (USD). Natomiast 22 lutego 2022 roku fundusz ten decyzją Zarządu zostaje wycofany z oferty Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Przyczyną likwidacji UFK – Allianz Global Equity (USD) jest planowane zamknięcie funduszu Allianz Global Equity.

Środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną przez nas automatycznie przeniesione do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Alokacja składki również zostanie zmieniona według tej samej zasady.

Aktywa automatycznie przeniesione do wyżej wymienionego funduszu możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które są dostępne w naszej ofercie. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie aegon.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl