Likwidacja Funduszu UFK – Generali Akcje Wzrostu (PLN)

Informujemy, że:

  • od 9 grudnia 2022 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia, które obejmują nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu UFK – Generali Akcje Wzrostu (PLN);
  • 9 stycznia 2023 roku decyzją Generali TFI Subfunduszu Generali Akcje Wzrostu zostanie przekształcony w Subfundusz charakteryzujący się inną polityką inwestycyjną; Subfundusz zmieni również nazwę na Generali Akcje Value;
  • 9 marca 2023 roku fundusz ten decyzją Zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. zostaje wycofany z naszej oferty.

Prosimy, by do 6 marca 2023 roku (do godz. 15:00) dokonali Państwo zlecenia transferu i zmiany alokacji składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jeśli nie zrobią Państwo zmiany w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Alokacja składki również zostanie zmieniona według tej samej zasady.

Lista Funduszy o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dostępna jest na naszej stronie internetowej: https://www.aegon.pl/strefa-klienta/strefa-inwestycji/ufk-zastepcze/.

Funduszem Zastępczym dla posiadaczy Programu Aegon Plan na Przyszłość + oraz Programu Aegon Invest One zawartego po 1 lipca 2020 r. (LUX-OWU-0620) jest UFK – NN Akcji (PLN).

Aktywa automatycznie przeniesione przez towarzystwo do wyżej wymienionych funduszy możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych dla Państwa umowy. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie aegon.pl w sekcji „Strefa Klienta – Inwestycje/Formularze”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl