Likwidacja Funduszu UFK – Santander Platinum Dynamiczny (PLN)

Informujemy, że od 21 stycznia 2022 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu UFK – Santander Platinum Dynamiczny (PLN). Natomiast 4 marca 2022 roku fundusz ten decyzją Zarządu zostaje wycofany z oferty Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Przyczyną likwidacji UFK Santander Platinum Dynamiczny (PLN) jest zamiar połączenia przez Santander TFI subfunduszu Santander Zrównoważony (Subfundusz przejmujący) z subfunduszem Santander Platinum Dynamiczny (Subfundusz przejmowany).

Prosimy, by do 25 lutego 2022 roku dokonali Państwo zlecenia transferu i zmiany alokacji składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jeśli nie zrobią Państwo zmiany w podanym terminie środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Alokacja składki również zostanie zmieniona według tej samej zasady.

Aktywa automatycznie przeniesione przez towarzystwo do wyżej wymienionych funduszy możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w naszej ofercie. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie aegon.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji (przejęcia) subfunduszu Santander Platinum Dynamiczny dostępne są na stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl