Przesunięcie terminu zakończenia likwidacji funduszy Inventum

Informujemy, że ING Bank Śląski S.A. przesunął termin zakończenia likwidacji funduszy Inventum Premium SFIO w likwidacji oraz Inventum Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami likwidacji. Nowy, przewidywany termin zakończenia likwidacji wyżej wymienionych funduszy to 8 stycznia 2024 roku.

Pełna treść komunikatu ING Banku Śląskiego o zmianie terminu dostępna jest na stronie likwidatora.

W związku z powyższym Aegon TU na Życie S.A. do 8 stycznia 2024 roku przedłuża okres zawieszenia transakcji związanych z umarzaniem jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, których aktywa są ulokowane w wymienione fundusze Inventum.

Bieżące informacje o kolejnych etapach procesu likwidacji dostępne są na stronie likwidatora oraz będą dostępne na naszej stronie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00, pod numerem telefonu 801 300 900 lub +48 22 592 10 00, oraz mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.