Wycofanie z oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

Informujemy, że od 29 czerwca 2022 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia obejmujące nabycie jednostek uczestnictwa poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

Identyfikator Nazwa UFK
FTI067EUR UFK – Templeton Euroland (EUR)
FTI072USD UFK – Templeton Global (USD)
GEN313EUR UFK – Generali Euro (EUR)
ALG460USD UFK – Allianz US High Yield (USD)
FID477EUR UFK – Fidelity Global Multi Asset Income (EUR-hedged)

Natomiast 5 października 2022 roku fundusze te decyzją Zarządu zostają wycofane z oferty Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Jest to efekt okresowego przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).

Prosimy, by do 29 września 2022 roku (do godz. 15:00) dokonali Państwo zlecenia transferu i zmiany alokacji składki do innych UFK. Jeśli nie zrobią Państwo zmiany w podanym terminie środki zgromadzone w wycofywanych UFK zostaną automatycznie przeniesione przez towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Alokacja składki również zostanie zmieniona według tej samej zasady.

Aktywa automatycznie przeniesione przez towarzystwo do wyżej wymienionych funduszy możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w naszej ofercie. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie aegon.pl.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Możliwy jest też kontakt mailowy pod adresem: kontakt@aegon.pl.