Wznowienie funduszu UFK – Templeton Eastern Europe (EUR)

Informujemy, że od 11 listopada br. zostanie wznowiona działalność funduszu UFK – Templeton Eastern Europe (EUR), ale na nowych zasadach.  Fundusz Franklin Templeton zdecydował bowiem o rozdzieleniu płynnych aktywów od niepłynnych (aktywa rosyjskie i białoruskie). Wznowiony fundusz będzie miał też zmienioną politykę inwestycyjną – chodzi o zakaz dokonywania inwestycji w aktywa rosyjskie lub białoruskie aż do odwołania.

Co to oznacza?

  • fundusz zostanie ponownie otwarty posiadając wyłącznie aktywa płynne;
  • niepłynna część portfela zostanie alokowana na dodatkowym UFK technicznym (UFK – Templeton Eastern Europe – rachunek techniczny aktywów zawieszonych (EUR)), który będzie nadal zawieszony z ceną jednostki około 0 euro;
  • od funduszy nie będzie pobierana opłata za zarządzanie;
  • pierwsza wycena wznowionego funduszu oraz UFK technicznego zostanie opublikowana na dzień 14 listopada (11 listopada jest w Polsce dniem wolnym).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.