Zawieszenie transakcji UFK – BlackRock Emerging Europe (EUR) i BlackRock Emerging Europe (USD)

Informujemy, że od 1 marca 2022 roku zawieszamy możliwość nabycia i umorzenia funduszy UFK – BlackRock Emerging Europe (EUR) oraz UFK – BlackRock Emerging Europe (USD). Powodem jest zawieszenie zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BlackRock Emerging Europe.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku,

w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl