Zawieszenie transakcji UFK – funduszu Aegon Akcji Rosyjskich (PLN)

Informujemy, że od 24 lutego 2022 roku zawieszamy możliwość nabycia i umorzenia funduszu UFK – Aegon Akcji Rosyjskich (PLN). Powodem jest zawieszenie zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aegon Russia Equity Fund przez Aegon Hungary Asset Management.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl