Zawieszenie transakcji UFK – funduszu Aegon Akcji Rosyjskich (PLN)

Informujemy, że zawieszenie możliwości nabycia i umorzenia funduszu UFK – Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) nadal obowiązuje. Powodem jest zawieszenie dystrybucji (w tym zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa) funduszu inwestycyjnego Aegon Russia Equity Fund przez Aegon Hungary Asset Management. Jak czytamy w komunikacie zarządzającego, zawieszenie dystrybucji zgodnie z decyzją węgierskiego organu nadzoru będzie obowiązywać do czasu ustania jego przyczyn, nie później jednak niż do 25 marca 2023 roku.

Jednocześnie Aegon Russia Equity Fund został zobowiązany, aby do węgierskiego organu nadzoru przekazywać wszystkie istotne informacje, które są związane lub mają wpływ na możliwość dystrybucji Aegon Russia Equity Fund przez zarządzającego funduszem.

Komunikat Aegon Hungary Asset Management dostępny jest pod tym linkiem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl