Zmiana celów inwestycyjnych funduszy

Informujemy, że zmieniły się cele inwestycyjne funduszy Franklin Biotechnology Discovery, Franklin U.S. Opportunities, Schroder ISF Global Diversified Growth Fund. Zmiany dotyczą poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).

Kod funduszu Nazwa UFK
FTI283USD UFK – Franklin Biotechnology Discovery (USD)
FTI304EUR UFK – Franklin U.S. Opportunities (EUR)
FTI465USD UFK – Franklin U.S. Opportunities (USD)
FTI466EUR UFK – Franklin U.S. Opportunities (EUR-hedged)
FTI467PLN UFK – Franklin U.S. Opportunities (PLN-hedged)
FTI497PLN UFK – Franklin U.S. Opportunities W (PLN-hedged)
SCH282EUR UFK – Schroder Global Diversified Growth (EUR)
BLR092EUR UFK – BlackRock US Small & MidCap Opportunities (EUR)

Na czym polegają zmiany?

Fundusze Franklin Biotechnology Discovery oraz Franklin U.S. Opportunities po zmianie inwestują min. 90% w inwestycje uznawane za papiery wartościowe o zrównoważonym charakterze.

Natomiast fundusz Schroder ISF Global Diversified Growth zmienia docelowy wskaźnik referencyjny oraz obniża opłatę za zarządzanie.

Jeśli nie odpowiada Państwu nowy cel inwestycyjny któregoś z funduszy, w każdej chwili mogą Państwo przenieść środki do innego UFK, dostępnego w ramach podpisanej umowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.