Zmiana celów inwestycyjnych funduszy BlackRock

Informujemy, że od 15 grudnia 2022 roku zmieniają się cele inwestycyjne funduszy BlackRock Global Funds:

  • US Flexible Equity Fund,
  • Continental European Flexible Fund,
  • Global Equity Income Fund.

Zmiany dotyczą poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

Kod funduszu

Nazwa UFK

BLR079USD

UFK – BlackRock US Flexible Equity (USD)

BLR091EUR

UFK – BlackRock US Flexible Equity (EUR)

BLR262EUR

UFK – BlackRock Continental European Flexible (EUR)

BLR270EUR

UFK – BlackRock Global Equity Income (EUR-hedged)

BLR271EUR

UFK – BlackRock US Flexible Equity (EUR-hedged)

BLR332PLN

UFK – BlackRock Global Equity Income (PLN-hedged)

Planowane zmiany mają na celu ukierunkowanie strategii inwestycyjnej funduszy na kryteria ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny) i włączenie ich do polityki inwestycyjnej. Umożliwi to sklasyfikowanie funduszu jako spełniającego art. 8 SFDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2088 z 27 listopada 2019 r.).

Jeśli nie odpowiada Państwu nowy cel inwestycyjny któregoś z funduszy, w każdej chwili mogą Państwo przenieść środki do innego UFK, dostępnego w ramach podpisanej umowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.