Zmiany w funduszach Fidelity

Informujemy, że od 14 lipca 2022 roku zmieniają się cele inwestycyjne niektórych funduszy Fidelity Funds.

Spółka zaktualizowała prospekt, żeby odzwierciedlał on fakt, że fundusze mogą inwestować maksymalnie do 10% w papiery wartościowe klasyfikowane jako „Zagrożone papiery wartościowe”.

Zmiana dotyczy poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), a szczegółowe informacje można znaleźć w Prospekcie funduszy Fidelity Funds.

Kod Funduszu Nazwa funduszu UFK
FID339EUR UFK – Fidelity European High Yield (EUR)
FID494PLN UFK – Fidelity European High Yield Y (PLN-hedged)
FID475USD UFK – Fidelity Global Multi Asset Income (USD)
FID476PLN UFK – Fidelity Global Multi Asset Income (PLN-hedged)
FID477EUR UFK – Fidelity Global Multi Asset Income (EUR-hedged)
FID495PLN UFK – Fidelity Global Multi Asset Income Y (PLN-hedged)
FID471PLN UFK – Fidelity Sustainable Strategic Bond (PLN-hedged)
FID496PLN UFK – Fidelity Sustainable Strategic Bond Y (PLN-hedged)
FID343USD UFK – Fidelity US High Yield (USD)

Od 14 lipca 2022 roku zmienia się także strategia inwestycyjna Fidelity Funds — Global Multi Asset Income Fund. Fundusz zyskuje możliwość inwestycji w spółki z Chin do 20% aktywów.

Zmiana dotyczy poniższych UFK:

Kod Funduszu Nazwa funduszu UFK
FID475USD UFK – Fidelity Global Multi Asset Income (USD)
FID476PLN UFK – Fidelity Global Multi Asset Income (PLN-hedged)
FID477EUR UFK – Fidelity Global Multi Asset Income (EUR-hedged)
FID495PLN UFK – Fidelity Global Multi Asset Income Y (PLN-hedged)

Natomiast od 16 sierpnia 2022 roku zmieniają się nazwy czterech UFK. Powodem jest wzrost zaangażowania w inwestycje uznawane za papiery wartościowe o zrównoważonym charakterze.

Kod funduszu Aktualna nazwa UFK Nowa nazwa UFK
FID338EUR UFK – Fidelity Euro Cash (EUR) UFK – Fidelity Sustainable Euro Cash (EUR)
FID383EUR UFK – Fidelity Global Health Care (EUR) UFK – Fidelity Sustainable Global Health Care (EUR)
FID405USD UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK – Fidelity Sustainable US Dollar Cash (USD)
FID412EUR UFK – Fidelity Global Demographics (EUR) UFK – Fidelity Sustainable Demographics (EUR)

Jeśli nie odpowiada Państwu nowy cel inwestycyjny któregoś z funduszy, w każdej chwili mogą Państwo przenieść środki do innego UFK, dostępnego w ramach podpisanej umowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.