Blokada nabyć funduszu VIG Akcji Rosyjskich

Informujemy, że Zarządzający funduszem VIG Russia Equity Investment Fund wprowadził ograniczenia w zakresie nabywania jednostek uczestnictwa części płynnej.

Co to oznacza?

  • W razie transferu środków do UFK – VIG Akcji Rosyjskich (PLN) środki przenoszone do tego funduszu podlegają ograniczeniom. Takie zlecenie nie może zostać obecnie zrealizowane.
  • W razie aktywnej alokacji w UFK – VIG Akcji Rosyjskich (PLN) wpłacone środki do tego funduszu podlegają ograniczeniom. Takie zlecenie nie może zostać obecnie zrealizowane.