Czasowe zawieszenie nabyć UFK – Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR)

Informujemy, że zarządzający funduszem Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa wprowadził czasowe ograniczenie w zakresie nabywania jednostek uczestnictwa funduszu. Ograniczenie obowiązuje do 2 czerwca br. i związane jest z przygotowaniem funduszu do wydzielenia aktywów niepłynnych (aktywa rosyjskie).

Powyższe oznacza, że do UFK – Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) nie będzie można alokować składki ani dokonywać transferu środków.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.