Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum na dzień 10 lipca 2023 r.

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum: Parasol FIO oraz Premium SFIO w likwidacji na dzień 10 lipca 2023 r.

Zgodnie z § 11.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Likwidator ING Bank Śląski S.A. sporządził informację półroczną o stanie likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji i Inventum Premium SFIO w likwidacji.

Nowe wyceny na dzień 10 lipca 2023 r.:

Inventum Obligacji: Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 10 lipca 2023 r. wynosi 53,27 PLN.

Inventum Stabilnego Wzrostu: Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 10 lipca 2023 r. wynosi 15,69 PLN.

Inventum Premium: Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 10 lipca 2023 r. wynosi -30,57 PLN.