Kwartalna stopa przyrostu UFK – Aegon Gwarantowany w Q4 2023 r.

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w IV kwartale 2023 roku na poziomie 2 proc. w skali roku.