Raport o kosztach leczenia

Przygotowaliśmy kompleksowy raport kosztów leczenia w Polsce. Mimo że część wydatków związanych z leczeniem jest refundowana, nadal są takie, które musimy ponieść z własnej kieszeni, jak np. zakup leków czy sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto publiczny system opieki zdrowotnej nie zawsze jest w stanie zagwarantować odpowiednią usługę w odpowiednim czasie. I choć wiele procedur jest dostępnych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, nierzadko w przypadku poważnej choroby konieczne okazuje się uzupełnienie publicznych świadczeń prywatną opieką zdrowotną.

Raport „Koszty leczenia w Polsce” obejmuje zestawienie refundowanych i nierefundowanych kosztów. Wskazuje również potencjalne czynniki, które mogą wpłynąć na ich wzrost oraz możliwe rozwiązania, które mogą zmniejszyć obciążenie finansowe dla pacjentów. Jednym z takich rozwiązań są ubezpieczenia, które obejmują poważne zachorowania.

Liczymy, że raport pomoże uświadomić skalę wydatków, na które powinien być gotowy pacjent, oraz wesprze w podjęciu decyzji o rozwiązaniach, które zapewnią nam i naszym bliskim najlepszą możliwą opiekę medyczną.

Kluczowe fakty:

  • Polska wydaje na zdrowie w przeliczeniu na mieszkańca mniej niż połowa średniej UE.
  • W wyniku niskich nakładów państwa na opiekę medyczną, pacjenci zmuszeni są do korzystania z prywatnej służby zdrowia i opłaty jej z własnej kieszeni. 
  • Ponad 20% inflacja medyczna (wzrost wynagrodzeń w sektorze medycznym) sprawia, że choć NFZ przeznacza coraz więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną, nie przekłada się to na większą liczbę świadczeń czy poprawę stanu zdrowia Polaków.
  • Wzrost kosztów wytwarzania usług, wyższe ceny produktów medycznych oraz problemy z kadrą medyczną to główne czynniki wpływające na ceny usług zdrowotnych w Polsce. 
  • Społeczeństwo polskie zaciąga tzw. dług zdrowotny – odkładamy na później badania profilaktyczne i diagnostyczne, a niekiedy zwlekamy także z podjęciem leczenia. 
  • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pomaga zniwelować dług zdrowotny. Wartość prywatnych wydatków na ochronę zdrowia rośnie z roku na rok. Na koniec III kwartału 2022 roku liczba Polaków objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła niemal o 11%.

Raport „Koszty leczenia w Polsce”